Úvod

Slovo autora

Smyslem těchto stránek je přinést zajímavé informace o ruském a sovětském letectví. Hlavní důraz je v této částikladen na civilní letectví, ale není vyloučeno, že pokud budou vyčerpána historická témata civilního letectví, bude oblast zaměření rozšířena na vojenskou nebo vrtulníkovou techniku.

Chtěl bych zájemcům o ruské a sovětské letectví poskytnout představu o vzniku jednotlivých typů letadlové techniky, o souvislostech a zajímavostech jejího konstruování, zalétávání, výroby a provozu.

Při tvorbě těchto stránek jsou maximálně využívány materiály v ruském jazyce. Chtěl bych zájemcům umožnit seznámit se s některými momenty ruského letectví v češtině. K tomu bych chtěl využít své kvalifikace tlumočníka. Pokusím se využít velké množství ruských leteckých knih a internetového ruského materiálu, které jsem shromáždil.Občas se pokusím i zařadit své osobní vzpomínky, které jsem při své práci v oboru letectví získal. Měl jsem to štěstí, že jsem se osobně znal s mnohými konstruktéry a pracovníky téměř všech sovětských konstrukčních kanceláří,a měl jsem možnost v osmdesátých létech s nimi úzce spolupracovat.

Pokusím se články zařazovat chronologicky, ale vznik některých typů letadel se překrývá. Budu se snažit zachytit jednotlivá desetiletí od zahájení letecké dopravy v SSSR a doufám, že se postupně dopracuji až do současné doby.

Právě tím, že texty jsou v češtině, bych chtěl navázat na historická díla pana Václava Němečka a dalších významných leteckých publicistů z poslední čtvrtiny minulého století, kdy byla letadla a jiné strojírenské obory plnohodnotně popisovány krásnou češtinou. Úkol je to složitý, protože některé třeba jednoslovné pojmy v ruštině, stejně jako v angličtině není možné přeložit jedním slovem a vyžadují často dlouhý opis.

Pokud vás články zaujmou, budu rád a pokud budete mít k uvedeným textům nějaké připomínky, doplnění nebo dotazy, napište je do komentáře nebo na uvedenou mailovou adresu. Za věcné a faktické připomínky předem děkuji.

František Polák