Novinky

Vážení čtenáři našich stránek, zde najdete přehled nově přidaných článků.

TU – 144

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – TU-144  – nadzvukové dopravní letadlo. TU-144 CCCP-7711e za letu Hned po skončení druhé světové války začal ve světě bouřlivý rozvoj proudové letecké techniky. Zvyšování tahu, snižování poměrné spotřeby a nárůst spolehlivosti jejích motorů vedlo ke konstruování prvních proudových dopravních letadel. Nová letadla se postupně osvědčila, ačkoli je přibrzdily některé, poněkud záhadné, katastrofy. Co bylo velice důležité, byl fakt, že nová proudová dopravní letadla znamenala velký obchodní úspěch. Jejich přepravní výkony značně narostly. Tato letadla měla stejnou, většinou dokonce větší kapacitu, jako starší pístové stroje. Ty byly schopně dopravit cestující za hodinu do vzdálenosti 450…

TU – 124

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. TU-124  „malé tůčko“ Letoun TU-124 při přiblížení na přistání V roce 1956 zahájil Aeroflot provoz letadel TU-104, ta byla posléze doplněna letadly IL-18 a AN-10. Všechny tyto stroje byly provozovány na středních a delších tratích a plně uspokojovaly jeho potřeby. Na krátkých tratích nesla tíhu plnění dopravních úkolů letadla   IL-14 a LI-2 (licence amerického DC-3). Tyto stroje s pístovými motory měly své výhody hlavně v možnostech provozu z nezpevněných a travnatých ploch, ale jejich rychlost a nízká cestovní výška letu omezovaly jejich přepravní možnosti a kulturu cestování. Hlavním požadavkem bylo v té době zvýšení přepravních…

Sto let civilního letectví

RUSKO, 100 LET DOMÁCÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ  Historie vývoje civilního letectví Ruska. Kronika událostí.            1923 9. února Rada práce a obrany přijala usnesení „O zřízení technického dohledu letecké linky Hlavní správy vzdušné flotily a o organizaci Rady pro civilní letectví“ Toto datum se tak stalo dnem zrodu civilního letectví SSSR. V tomto roce vznikl první dopravní letecký podnik v SSSR. Akciová společnost „Dobrolet“- Ruská společnost dobrovolné letecké flotily. Byla otevřena první pravidelná letecká linka pro dopravu cestujících z hlavního letiště státu na Chodynském poli v Moskvě. Byla to linka Moskva – Nižní Novgorod. Na trati létaly německé stroje Junkers F-13, které byly nazvány „Prombank“ na…

JAK – 40

  Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. JAK-40 první proudový letoun pro krátké tratě. Zaparkovaný letoun JAK-40 Pokud se zabýváme dopravními letadly, většinou se nám vybaví velká, dnes až ohromná letadla pro stovky cestujících, která jsou schopna doletět na vzdálenost desítek tisíc kilometrů. Nikoho zpravidla nenapadne, že velká část letecké dopravy se uskutečňuje na tratích, které svojí délkou nepřesahují 500 km. Jak-40 byl sovětský proudový dopravní letoun, který byl určen pro provoz právě na těchto tratích. Byl zkonstruován konstrukční kanceláří Jakovleva v polovině šedesátých let. V mnoha aspektech byl unikátní. Jeho vývoj představoval důležitý mezník v rozvoji sovětského…

TU-114

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. Tupolev TU–114 první dálková vlajková loď Aeroflotu. Letoun TU-114 za letu s vysunutým podvozkem V první polovině padesátých let přišlo „Chruščovské oteplení“. To přineslo ohromné snížení armády včetně letectva (v 55., 58. a 60. roce) a právě snížení armádních výdajů umožnilo vytvořit mnoho významných děl v národním hospodářství. Pro civilní letectví se toto období stalo etapou intenzivního zavádění nové techniky, především proudových a turbovrtulových strojů.  Každý z nich byl určitým úspěchem budování nového technického a hospodářského potenciálu SSSR. V některých případech se jednalo o stroje, které stály v popředí nejmodernějších dopravních letadel té doby. V tomto období…

AN-2

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. AN-2 – pokračovatel legendárního „kukuruzniku“ AN-2 na stojánce Letoun AN-2 je bezesporu jedním z nejúspěšnějších letadel celé poválečné letecké historie. Dalo by se s nadsázkou říci, že byl ve správný čas na správném místě. Uplatnil se jako opravdu víceúčelový stroj, který se dlouhá léta používal pro dopravu cestujících a nákladů, ale hlavní pole jeho působnosti bylo především v zemědělství. To, že ještě dnes, prakticky 73 let po záletu prototypu, můžeme tato letadla vidět v provozu, nepochybně svědčí o jeho kvalitách. Ve třicátých létech se letectví v SSSR rozvíjí přímo lavinovitě. Letadla konstruovali nejen renomovaní letečtí…

ANT-40 (PS-40 a PS-41)

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. Tupolev ANT-40 (PS-40 a PS-41). Dopravní letadla PS-40 a PS-41 vznikla na základě principu, který Tupolev často používal po dobu celé své konstruktérské kariéry. Spočíval ve využití pro zkonstruování civilního letadla osvědčeného vojenského letounu. Letoun ANT-40, který byl později znám pod označením SB (skorostnoj bombardirovčik), byl skutečně „rychlý bombardér“, což vyjadřovala zkratka jeho typového označení. Aeroflot ve druhé polovině třicátých let rychlá dopravní letadla nutně potřeboval. ANT-40 se svými vlastnostmi, hlavně rychlostí pro civilní využití přímo nabízel. Začátkem třicátých let dozrála u hlavních světových leteckých výrobců myšlenka zkonstruovat dvoumotorový…

TU – 154 – Část 1.

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. TU-154 – nejrozšířenější sovětské dopravní letadlo.    Část 1. Letoun TU-154B-2 CCCP-85221 při přiblížení na přistání Začátkem 60. let se na středních tratích Aeroflotu (1500 – 3000 km) se pevně zabydlely a osvědčily letouny TU-104, IL-18 a AN-10. TU-104 měl největší cestovní rychlost a nabízel největší komfort. AN-10 měl nejlepší vzletově-přistávací charakteristiky. IL-18 měl největší dolet a nejlepší ekonomické parametry. Civilní letectví SSSR mělo v nabídce tři absolutně odlišné stroje stejné třídy. To vedlo ke komplikacím v provozu a údržbě, vzhledem ke značné konstrukční odlišnosti jednotlivých strojů. Logicky se nabízela otázka…

IL – 62

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. Iljušin IL-62 dálková vlajková loď Aeroflotu. IL-62M speciálního vládního oddílu letecké společnosti „Rossija“, Začátkem šedesátých let docházelo k bouřlivému rozvoji proudového civilního letectví v celém světě. Sovětští konstruktéři dobře znali požadavky na bezpečnost letů, obchodní efektivnost, komfort a hladinu hluku, které byly vyžadovány od dopravních letadel na západě. Bylo jasné, že SSSR (formálně ještě nebyl členem ICAO, ale již se postupně snažil přizpůsobit většině jeho požadavků) chybí dopravní letoun, který by byl schopen důstojně reprezentovat obrovskou zemi na mezinárodní scéně. Nadšení, způsobené zavedením prvního proudového letadla TU-104, postupně opadlo, ekonomické letouny…

TU – 104

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. Tupolev TU-104. Tu-104 za letu Letoun TU-104 znamenal opravdovou revoluci v civilním letectví nejen SSSR. Symbolizoval nástup nové generace dopravních letadel, která přinesla skokové zlepšení pohodlí pro cestující. Letadla nové kategorie létala podstatně rychleji, než pístové stroje a jejich lety, díky přetlakovým kabinám, probíhaly ve výškách, kde je již podstatně menší vliv turbulencí. Revoluční byl pohon těchto letadel – byly poháněny proudovými motory. Hned po skončení války bylo všem světovým konstruktérům letecké techniky jasné, že budoucnost letectví bude těmito motory zásadně ovlivněna. Konstrukční kancelář A. N. Tupoleva dostala v roce 1945…