Novinky

Vážení čtenáři našich stránek, zde najdete přehled nově přidaných článků.

TU-114

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. Tupolev TU–114 první dálková vlajková loď Aeroflotu. Letoun TU-114 za letu s vysunutým podvozkem V první polovině padesátých let přišlo „Chruščovské oteplení“. To přineslo ohromné snížení armády včetně letectva (v 55., 58. a 60. roce) a právě snížení armádních výdajů umožnilo vytvořit mnoho významných děl v národním hospodářství. Pro civilní letectví se toto období stalo etapou intenzivního zavádění nové techniky, především proudových a turbovrtulových strojů.  Každý z nich byl určitým úspěchem budování nového technického a hospodářského potenciálu SSSR. V některých případech se jednalo o stroje, které stály v popředí nejmodernějších dopravních letadel té doby. V tomto období…

AN-2

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. AN-2 – pokračovatel legendárního „kukuruzniku“ AN-2 na stojánce Letoun AN-2 je bezesporu jedním z nejúspěšnějších letadel celé poválečné letecké historie. Dalo by se s nadsázkou říci, že byl ve správný čas na správném místě. Uplatnil se jako opravdu víceúčelový stroj, který se dlouhá léta používal pro dopravu cestujících a nákladů, ale hlavní pole jeho působnosti bylo především v zemědělství. To, že ještě dnes, prakticky 73 let po záletu prototypu, můžeme tato letadla vidět v provozu, nepochybně svědčí o jeho kvalitách. Ve třicátých létech se letectví v SSSR rozvíjí přímo lavinovitě. Letadla konstruovali nejen renomovaní letečtí…

ANT-40 (PS-40 a PS-41)

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. Tupolev ANT-40 (PS-40 a PS-41). Dopravní letadla PS-40 a PS-41 vznikla na základě principu, který Tupolev často používal po dobu celé své konstruktérské kariéry. Spočíval ve využití pro zkonstruování civilního letadla osvědčeného vojenského letounu. Letoun ANT-40, který byl později znám pod označením SB (skorostnoj bombardirovčik), byl skutečně „rychlý bombardér“, což vyjadřovala zkratka jeho typového označení. Aeroflot ve druhé polovině třicátých let rychlá dopravní letadla nutně potřeboval. ANT-40 se svými vlastnostmi, hlavně rychlostí pro civilní využití přímo nabízel. Začátkem třicátých let dozrála u hlavních světových leteckých výrobců myšlenka zkonstruovat dvoumotorový…

TU – 154 – Část 1.

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. TU-154 – nejrozšířenější sovětské dopravní letadlo.    Část 1. Letoun TU-154B-2 CCCP-85221 při přiblížení na přistání Začátkem 60. let se na středních tratích Aeroflotu (1500 – 3000 km) se pevně zabydlely a osvědčily letouny TU-104, IL-18 a AN-10. TU-104 měl největší cestovní rychlost a nabízel největší komfort. AN-10 měl nejlepší vzletově-přistávací charakteristiky. IL-18 měl největší dolet a nejlepší ekonomické parametry. Civilní letectví SSSR mělo v nabídce tři absolutně odlišné stroje stejné třídy. To vedlo ke komplikacím v provozu a údržbě, vzhledem ke značné konstrukční odlišnosti jednotlivých strojů. Logicky se nabízela otázka…

IL – 62

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. Iljušin IL-62 dálková vlajková loď Aeroflotu. IL-62M speciálního vládního oddílu letecké společnosti „Rossija“, Začátkem šedesátých let docházelo k bouřlivému rozvoji proudového civilního letectví v celém světě. Sovětští konstruktéři dobře znali požadavky na bezpečnost letů, obchodní efektivnost, komfort a hladinu hluku, které byly vyžadovány od dopravních letadel na západě. Bylo jasné, že SSSR (formálně ještě nebyl členem ICAO, ale již se postupně snažil přizpůsobit většině jeho požadavků) chybí dopravní letoun, který by byl schopen důstojně reprezentovat obrovskou zemi na mezinárodní scéně. Nadšení, způsobené zavedením prvního proudového letadla TU-104, postupně opadlo, ekonomické letouny…

TU – 104

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. Tupolev TU-104. Tu-104 za letu Letoun TU-104 znamenal opravdovou revoluci v civilním letectví nejen SSSR. Symbolizoval nástup nové generace dopravních letadel, která přinesla skokové zlepšení pohodlí pro cestující. Letadla nové kategorie létala podstatně rychleji, než pístové stroje a jejich lety, díky přetlakovým kabinám, probíhaly ve výškách, kde je již podstatně menší vliv turbulencí. Revoluční byl pohon těchto letadel – byly poháněny proudovými motory. Hned po skončení války bylo všem světovým konstruktérům letecké techniky jasné, že budoucnost letectví bude těmito motory zásadně ovlivněna. Konstrukční kancelář A. N. Tupoleva dostala v roce 1945…

IL – 18 – 2. ČÁST

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje Iljušin IL-18 – letoun s turbovrtulovými motory. Iljušin IL-18 za letu. Iljušin IL-18 byl bezesporu nejpovedenějším letadlem z první generace sovětských dopravních letadel s proudovými a turbovrtulovými motory. Byl vyroben v největším počtu a jeho spolehlivost a nízké provozní náklady mu přinesly vysoký exportní potenciál. V šedesátých letech minulého století se úspěšně vyvážel nejen do socialistických států. V polovině padesátých let bylo jasné, že dopravní letadla s pístovými motory nesplňují požadavky bouřlivého růstu přepravy cestujících a potvrzovalo se, že původní Iljušinovy předpoklady byly správné. Vznikla potřeba zařadit do provozu letadla s velkým počtem cestujících, s vysokou cestovní rychlostí…

IL – 18 – 1. ČÁST

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. První Iljušin IL-18 s pístovými motory. První IL-18 s pístovými motory za letu. Již v průběhu války si letečtí konstruktéři v SSSR uvědomovali, že obnova válkou rozrušené země si vzhledem k její obrovské rozloze vyžádá rychlé budování sítě leteckých dopravních linek. V místech, kde fronta prošla i dvakrát, nebylo pro leteckou dopravu žádné zázemí. Neexistovala síť letišť, předpokládalo se, že zpočátku budou využívány většinou travnaté plochy a k nim budou vybudovány prozatímní odbavovací objekty.   S. V. Iljušin zahájil práce na dopravních letadlech už dlouho před koncem války projektem IL-12. To letadlo mělo zabezpečovat provoz na krátkých…

LI – 2

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. Lisunov LI – 2 Letoun LI-2 po přistání na letišti Vnukovo v Moskvě V roce 1932 došlo v SSSR k další reorganizaci civilního letectví a akciová společnost „Dobrolet“ byla přetransformována na Aeroflot. Od roku 1933 do roku 1935 se zvýšil objem přepravy bezmála čtyřnásobně. Pro uspokojení dynamiky rozvoje bylo třeba zajistit stále větší počet letadel a hlavně zajistit přísun nových strojů, které budou schopny přepravovat více cestujících a poskytnout i odpovídající kvalitu služeb při letech na mezinárodních tratích. Nejrozšířenějším typem byl v té době letoun K-5 a jediným letadlem, které bylo…

R – 5

Kapitoly z historie ruského (sovětského) letectví – Aeroflot a jeho stroje. R – 5  Letoun R-5 za letu Velice oblíbený průzkumný letoun N. N. Polikarpova R-5 vznikal ve druhé polovině dvacátých let, kdy bylo jasné, že staré sériově vyráběné stroje R-1 přestávají vyhovovat. Jednomotorový průzkumný letoun, který byl schopen plnit funkce bitevního letadla a lehkého bombardéru byl v té době nejrozšířenějším bojovým letadlem nejen v SSSR, ale i v ostatních státech. V roce 1929 jejich podíl představoval 82 % z celkového počtu letadel vojenského letectva SSSR.   Průzkumný letoun R-1 byl vlastně kopií trofejního anglického DH-9. Byl to první stroj, který se ve velkých sériích vyráběl v porevoluční…